Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

STRONA GŁÓWNA

O NAS

 • Dyrekcja Szpitala
 • Historia
 • Statut
 • System
 • Telefony
 • DZIAŁY

 • Apteka
 • Centralna Sterylizatornia
 • Dział Ekonomiczno - Finansowy
 • Dział Kadr
 • Dział Organizacyjno - Prawny i Jakości
 • Obsługi Wewnętrznej
 • Posługa kapelana w szpitalu
 • Specjalista Bezpieczeństwa Pracy
 • Techniczno - Gospodarczy
 • Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 • Żywienia
 • ODDZIAŁY

 • Blok Operacyjny
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Chirurgiczny Ogólny
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Chorób Wewnętrznych
 • Geriatryczny
 • Neonatologiczny
 • Neurologiczny i Udarowy
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Otorynolaryngologiczny
 • Pediatryczny
 • Położniczo - Ginekologiczny
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Urologiczny
 • DIAGNOSTYKA

 • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Dział Diagnostyki Obrazowej
 • Pracownia EEG
 • Pracownia EKG wysiłkowe
 • Pracownia Endoskopii
 • PORADNIE

 • Audiologiczna
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chirurgii Onkologicznej
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Chorób Metabolicznych
 • Dermatologiczna
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Foniatryczna
 • Geriatryczna
 • Ginekologiczno-Położnicza
 • Kardiologiczna
 • Logopedyczna
 • Medycyny Pracy
 • Neurologiczna
 • Otorynolaryngologiczna
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Preluksacyjna
 • Rehabilitacyjna
 • Reumatologiczna
 • Urologiczna
 • PORADNIK PACJENTA

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Podstawowe informacje
 • Prawa Pacjenta
 • Ulotki Informacyjne dla Pacjentów
 • Serwisy dla Pacjentów
 • Ankieta
 • Kombatanci
 • Opieka Duszpasterska
 • Telefony
 • ZESPOŁY, KOMITETY

 • Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Komitet Terapeutyczny
 • Zespół Etyczny
 • Zespół Kontroli Zakażeń
 • Zespół ds. Jakości
 • Zespół ds. analizy zdarzeń niepożądanych
 • Zespół ds. analizy zgonów
 • Zespół ds. oceny przyjęć
 • Zespół ds. prawidłowości przetoczeń
 • Zespół profilaktyki odleżyn
 • OGŁOSZENIA

 • Oferty pracy
 • REALIZOWANE PROJEKTY

 • Programy Norweskie
 • Programy Unijne
 • GALERIA

 • Rozbudowa SOR
 • Ćwiczenia
 • Nowoczesne karetki
 • Jubileusz
 • Mikołajki
 • Termomodernizacja
 • Dzień Dziecka
 • Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych
 • Otwarcie oddziału neurologicznego
 • Lądowisko
 • Porozumienie bez barier
 • Budowa bloku operacyjnego
 • Otwarcie sali udarowej
 • Otwarcie oddziału pediatrycznego
 • Gala
 • Remont
 • Żyj zdrowo
 • Wbudowanie kamienia węgielnego
 • Piknik Ekologiczny
 • Zdjęcia oddziałów
 • Ambasador Królestwa Norwegii
 • Tomograf komputerowy
 • Szpital
 • ELEKTRONICZNA REJESTRACJA

  PRASA

  CENNIKI

  BADANIA KLINICZNE

 • INFORMACJE DLA PACJENTÓW
 • INFORMACJE DLA SPONSORÓW I CRO
 • DLA PRACOWNIKÓW

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Postępowania ogłoszone w procedurze krajowej
 • Postępowania ogłoszone w procedurze unijnej
 • Postępowania ogłoszone do progu 130 000 PLN
 • Archiwum postępowań - rok 2019
 • Archiwum postępowań - rok 2020
 • Archiwum postępowań - rok 2021
 • Plany postępowań - rok 2021
 • Archiwum postępowań - rok 2022
 • Plany postępowań rok 2022
 • Archiwum postępowań - rok 2023
 • Plany postępowań rok 2023
 • Archiwum postępowań - rok 2024
 • Plany postępowań rok 2024
 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Kasa Zapomogowo Pożyczkowa przy SPZZOZ w Staszowie

  Pilotaż "Dobry Posiłek"

 • Informacja