Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia usytuowana jest na parterze nowego budynku dobudowanego do głównego budynku Szpitala. Jest usługowym działem,  w którym wykonuje się jedną z ważniejszych pośrednich usług mających wpływ na jakość procedur medycznych. Usługą tą jest dekontaminacja narzędzi chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności podstawowej Szpitala. Dekontaminacja, czyli usuwanie i niszczenie biologicznych czynników chorobotwórczych obejmuje mycie, dezynfkecję i sterylizację narzędzi oraz sprzętu medycznego.

W Centralnej Sterylizatorni przygotowuje się również pakiety z bielizną operacyjną i materiałem opatrunkowym, które poddaje się procesowi sterylizacji.

Pielęgniarka koordynująca - Danuta Rokita

Tel.: 15 864 85 98

Centralna Sterylizatornia dysponuje najnowszym sprzętem, czyli:

  • dwoma autoklawami przelotowymi do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu;
  • sterylizatorem do sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu;
  • dwiema myjniami - dezynfektorami do mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej narzędzi do sprzętu medycznego;
  • myjnią ultradźwiękową;
  • suszarką do suszenia i dosuszania narzędzi i sprzętu medycznego.

Centralna Sterylizatornia spełnia wszelkie normy techniczne i wymogi bezpieczeństwa. Jest wyposażona nie tylko w nowoczesne urządzenia, ale i nowoczesny sprzęt co bezpośrednio przekłada się na jakość usług. Zintegorwany system dekontaminacji jest na bieżąco monitorowany poprzez system komputerowy oraz kontrolę biologiczną i chemiczną przeprowadzonych procesów. 

W Centralnej Sterylizatorni pracuje siedmiu operatorów sterylizatorów parowych i gazowych oraz pielęgniarka koordynująca, która nadzoruje pracę w opisywanej komórce. Wszyscy pracownicy mają wykształcenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji. Pracują w oparciu o procedury wewnętrzne i procedury ogólnoszpitalne opracowane zgodnie ze standardami akredytacyjnymi i normą ISO 9001:2009.

Personel: 

Pielęgniarka koordynująca - Danuta Rokita

Telefon Pielęgniarka koordynująca - 15 864 85 98