Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych zlokalizowany  jest na I piętrze budynku szpitalnego, liczy 57 łóżek. W jego skład wchodzi Sala Intensywnej Terapii Kardiologicznej - 4 łóżka z pełnym wyposażeniem i monitorowaniem całodobowym, dwuosobowym dyżurem pielęgniarskim.

Oddział wyposażony jest w następujący sprzęt i aparaturę medyczną:

 • kardiomonitory z centrala zbiorczą w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
 • wózki reanimacyjne,
 • defibrylatory,
 • stymulatory,
 • pompy infuzyjne,
 • zestaw do prób wysiłkowych EKG, 
 • aparaturę do badania 24-godz. EKG metodą Holtera,
 • aparaturę do badania 24-godz. RR metodą Holtera,
 • spirometr,
 • echokardiograf.

W Oddziale wykonuje się również: zabiegi reanimacyjne, defibrylacje, kardiowersje, wszczepienie elektrod endokawitarnych z czasową stymulację serca, testy wysiłkowe EKG, 24-godz. EKG i RR metodą Holtera, spirometrię, punkcję jam opłucnowych, punkcję jamy brzusznej, echo serca.

Wykonywane są również zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego i terapeutyczne.

W Oddziale pracuje 9 lekarzy:

 • 3 kardiologów;
 • 1 diabetolog;
 • 1 pulmonolog;
 • 2 specjalistów chorób wewnętrznych;
 • 2 rezydentów.

W Oddziale pracuje 32 pielęgniarki w tym:

 • pielęgniarka koordynująca Ewa Żmuda
 • 3 mgr pielęgniarstwa;
 • 3 mgr pedagogiki medycznej;
 • 3 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego;
 • 13 licencjatów pielęgniarstwa;
 • oraz 1 mgr fizjoterapii.

 

e-mail: ocw@szpitalstaszow.pl

 • Lekarz Kierujący Oddziałem:  Andrzej Janik tel.: 15 864 85 11
 • Pielęgniarka Koordynująca Ewa Żmuda  tel.: 15 864 85 15

Telefony: 

 • Gabinet lekarski - 15 864 85 13
 • Dyżurka pielęgniarek - 15 864 85 14
 • Sekretariat - 15 864 85 15
 • Kardiologia OIOK - 15 864 85 16
 • Echo serca - 15 864 85 20
 • Próby wysiłkowe - 15 864 86 35