Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Dział Kadr

Dział Kadr znajduje się w budynku administracyjnym szpitala. Zadaniem Działu jest prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia i socjalnych, oraz przygotowywanie dokumentów związanych z:

 • zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • wynagradzaniem pracowników
 • zmianą stanowisk pracy
 • prowadzeniem dokumentacji kadrowej
 • prowadzeniem spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy
 • prowadzeniem spraw dotyczących urlopów
 • kontrolą porządku i dyscypliny pracy
 • załatwieniem spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty
 • prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również przepisów wewnątrzzakładowych

Dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, dział współpracuje z pozostałymi komórkami zakładu, jak również z instytucjami zewnętrznymi.

Kierownik działu jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie zadań przez podległych mu pracowników, wykonuje równocześnie zadania wchodzące w zakres jednego ze stanowisk pracy w dziale i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

e-mail: kadry @szpitalstaszow.pl

Kierownik: 

 • Sylwia Szeląg, tel.: 15 864 86 10

 

Telefony: 

 • Kierownik - 15 864 86 10
 • Kadry - 15 864 85 19, 15 864 86 12