Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Dział Techniczno - Gospodarczy

Do zadań Działu Techniczno - Gospodarczego należy:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji oraz sprzętu i aparatury,
 • przeprowadzanie okresowych inspekcji i przeglądów nieruchomości, instalacji oraz sprzętu i aparatury w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji,
 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji i napraw oraz remontów, kontrolowanie racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,
 • ustalenie zasad, programów i planów konserwacji oraz modernizacji instalacji energetycznych, sanitarnych oraz zapewnienie usług serwisu technicznego w ramach posiadanych uprawnień,
 • zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw sprzętu i aparatury medycznej poprzez własne usługi w ramach posiadanych uprawnień, oraz poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,
 • zapewnienie konserwacji parku maszynowego zgodnie z instrukcją o prowadzeniu paszportów technicznych z wymaganiami eksploatacyjnymi,
 • sporządzanie planów zaopatrzenia w środki techniczne,
 • organizowanie i nadzorowanie przeprowadzonych remontów kapitalnych i bieżących,
 • organizowanie i wykonanie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb Zakładu,
 • dokonywanie okresowych kontroli gospodarki energią i paliwem,
 • kontrolowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa p. pożarowego.

Kierownik: 

 • Marek WieczorekKierownik tel.: 15 864 85 01

Personel: 

 • Inspektor ds. techniczno - gospodraczych - p. Andrzej Falasa - 15 864 85 60
 • Elektryk - 5 osób
 • Hydraulik - 5 osób
 • Portier - 3 osoby
 • Ślusarz - 1 osoba