Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Audiologiczna

W poradni Audiologicznej diagnozujemy i leczymy choroby uszu, zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość na dźwięki) oraz zaburzenia równowagi. Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia - zachowawczego, operacyjnego, protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem dzieci - począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku podeszłego włącznie.

W Poradni Audiologicznej przyjmuje lek.med. Grażyna Ogonowska.

W naszej placówce oferujemy wielokierunkową pomoc, która oparta jest na ścisłej współpracy laryngologa, audiologa, foniatry, logopedy, protetyka słuchu.

Wykonywane badania:

 • audiometria tonalna;
 • audiometria impedancyjna;
 • próby nadprogowe;
 • otoemisja akustyczna;
 • słuchowe potencjały wywołane ABR
 • badanie pobudliwości błędników ENG
 • audiometria mowy w wolnym polu;
 • dobór aparatów słuchowych.


 


Adres:

budynek główny Szpitala przy ul. 11 Listopada 78

Przyjęcia: 

 • Środa - Grażyna Ogonowska
 • Czwartek - Grażyna Ogonowska

Personel:

 • Grażyna Ogonowska

Telefony: 

 • Poradnia Audiologiczna (rejestracja pacjentów) - 15 864 87 15