Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Dział Obsługi Wewnętrznej

Dział Obsługi Wewnętrznej został wyodrębniony ze struktur szpitala dnia 01.10.2003 roku. Głównym celem zmiany organizacji  była poprawa jakości świadczonych usług i zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala.

Właściwe sprzątanie oraz dezynfekcja powierzchni mają znaczący wpływ na zapobieganiei rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych, co zapobiega zakażeniom wynikającymz przenoszenia drobnoustrojów ze sprzętów i otoczenia na pacjenta.

W naszym zakładzie zasady utrzymania czystości opierają się na wdrożonych procedurach i instrukcjach.

 

Do zadań Działu Obsługi Wewnętrznej należy:

 • Utrzymanie czystości w obszarze medycznym i administracyjnym.
 • Obsługa magazynu bielizny (odbiór, wydawanie odzieży i bielizny szpitalnej).
 • Obsługa transportowa szpitala.
 • Sporządzanie płynów dezynfekcyjnych do poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala,
 • Obsługa komory dezynfekcyjnej.

W skład Działu obsługi wewnętrznej wchodzą:

 • sprzątaczki – 51 osób
 • grupa transportowa - 6 osób
 • pracownicy magazynu bielizny-2osoby
 • punkt przygotowania płynów dezynfekcyjnych, obsługa komory dezynfekcyjnej – 1 osoba

Współpracujemy również z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie, gdzie pozyskujemy pracowników w ramach przygotowania zawodowego.

Kierownik: Sylwia Szeląg

Kierownik tel.: 15 864 85 30

Personel: 

 • sprzątaczki - 58 osób
 • grupa transportowa - 6 osób
 • pracownicy magazynu bielizny - 2 osoby
 • Telefony: Dział Obsługi Wewnętrznej - 15 864 85 30