Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Dział Obsługi Wewnętrznej

Dział Obsługi Wewnętrznej został wyodrębniony ze struktur szpitala dnia 01.10.2003 roku. Głównym celem zmiany organizacji  była poprawa jakości świadczonych usług i zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala.

Właściwe sprzątanie oraz dezynfekcja powierzchni mają znaczący wpływ na zapobieganiei rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych, co zapobiega zakażeniom wynikającymz przenoszenia drobnoustrojów ze sprzętów i otoczenia na pacjenta.

W naszym zakładzie zasady utrzymania czystości opierają się na wdrożonych procedurach i instrukcjach.

 

Do zadań Działu Obsługi Wewnętrznej należy:

  • Utrzymanie czystości w obszarze medycznym i administracyjnym.
  • Obsługa magazynu bielizny (odbiór, wydawanie odzieży i bielizny szpitalnej).
  • Obsługa transportowa szpitala.
  • Sporządzanie płynów dezynfekcyjnych do poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala.

 

Współpracujemy również z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie, gdzie pozyskujemy pracowników w ramach przygotowania zawodowego.

 

Kierownik: Ewelina Jendrycha

ewelina.jendrycha @szpitalstaszow.pl

Kierownik tel.: 15 864 85 75