Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Zakończenie inwestycji pn.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zakończył realizację projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie SPZZOZ w Staszowie". Inwestycją objeto budynki SPZZOZ w Staszowie przy ul. 11 Listopada oraz Wschodniej. Celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2, zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Wartość projektu 6 423 513,00 zł, wartość dofinansowania: 5 435 651,51 zł.

 

 

  Zakończenie inwestycji pn. - 1
  Zakończenie inwestycji pn. - 2
  Zakończenie inwestycji pn. - 3
  Zakończenie inwestycji pn. - 4
  Zakończenie inwestycji pn. - 5
  Zakończenie inwestycji pn. - 6
  Zakończenie inwestycji pn. - 7