Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Marzena Lech konsultantem wojewódzkim z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego

Nominację na konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego otrzymała Marzena Lech – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarka epidemiologiczna w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Powoływani na pięcioletnią kadencję konsultanci wojewódzcy są istotnym elementem nadzoru specjalistycznego, a celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej. Konsultantów powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Źródło: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/20468,Mianowania-dla-specjalistow.html

    Marzena Lech konsultantem wojewódzkim z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego - 1