Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

KASACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

KASACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  (t.j. Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 t.j.) oraz zgody Archiwum Państwowego, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania, który wynosi 20 lat, dla dzieci przyjętych do 2 roku życia 22 lata, oraz zmarłych pacjentów – 30 lat, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby będzie przekazana do zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych zgodnie z decyzją Archiwum Państwowego.


 

Planowane jest zniszczenie historii choroby pacjentów:

1987 – 1989 – historie choroby zgony

1995 – 1999 – historie choroby osób przebywających na oddziałach

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji z wyżej wymienionych lat proszone są o wcześniejsze złożenie wniosku w pokoju 157 - I piętro budynku głównego szpitala.

Termin składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa z dniem 30.06.2023. Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie możliwości jej odbioru ani udostępnienia.