Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii SPZZOZ w Staszowie jest jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków endoskopowych  na terenie województwa świętokrzyskiego.


Pracownia posiada najnowocześniejszy sprzęt endoskopowy:

 • dwie wieże endoskopowe firmy Olympus Evis Excera III 190 z NBI;
 • wieżę endoskopową firmy Olympus 160;
 • 4 kolonoskopy;
 • 4 gastroskopy, w tym jeden przez nosowy;
 • 1 duodenoskop;
 • 1 bronchofiberoskop;
 • 1 gastroultrasonograf  - EUS;
 •  aparat do impedancji z ph – metrią;

W pracowni pracuje obecnie trzech lekarzy endoskopistów zajmuą±cych się badaniami oraz zabiegami endoskopowymi - dwóch chirurgów oraz jeden internista, posiadających certyfikaty Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bronchoskopię wykonuje jeden torakochirurg oraz dwóch internistów. W pracowni pracują trzy pielęgniarki endoskopowe.

W pracowni wykonujemy rocznie około:

 • 1950 gastroskopii
 • 1340 kolonoskopii
 • 480 zabiegów polipektomii
 • 50 zabiegów tamowania krwawień z przewodu pokarmowego
 • 25 zabiegów opaskowania żylaków przełyku
 • 15 zabiegów PEG
 • 3 zabiegi protezowania przełyku
 • 55 ECPW
 • 50 bronchoskopii
 • 25 impedancji z ph - metrię
 • 25 badań EUS

Zakres gastroenterologicznych procedur endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego:

 

 • gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego (diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori);
 • gastroskopia diagnostyczna z biopsji;
 • gastroskopia z zabiegiem polipektomii, mukozektomii;
 • tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego technikami iniekcyjnymi, przez zakładanie klipsów hemostatycznych, koagulacji argonem oraz przy pomocy sondy cieplnej;
 • opaskowanie żylaków przełyku;
 • rozszerzanie zwężeń przełyku;
 • leczenie przełyku Barreta przy pomocy koagulacji argonowej;
 • zakładanie protez samorozprężalnych w guzach przełyku;
 • ph metria z impedancji;
 • przezskórna endoskopowa gastrostomia – PEG;
 • usuwanie ciał obcych.

Wykonujemy badania i zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych - ECPW

 • usuwanie kamieni z dróg żółciowych;
 • leczenie ostrego żółciowego zapalenia trzustki;
 • rozszerzanie zwężeń;
 • zakładanie protez do dróg żółciowych w guzach pola trzustkowo – dwunastniczego.

Zakres  gastroenterologicznych procedur endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • kolonoskopia diagnostyczna i/lub bez biopsji;
 • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii;
 • usuwanie dużych polipów zarówno z prawej jak i lewej połowy jelita techniką mukozektomii lub kêsow±;
 • leczenie beamerem argonowym popromienne zmiany zapalne w odbytnicy oraz zmiany naczyniowe/angiodysplazje, teleangiektaazje;
 • badania i zabiegi endoskopowe w technice chromoendoskopii oraz przy pomocy NBI;
 • rozszerzanie zwężenia po zabiegach operacyjnych w odbytnicy;
 • tamowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego metodami opisanymi powyżej;
 • usuwanie ciał obcych.

Wykonujemy także badania i zabiegi endoskopowe w znieczuleniu /sedacji.b W pracowni wykonywane także są badania bronchoskopowe z pobraniem materiału do badań. Nasza pracownia od listopada 2014 została wyposałona w nowoczesny gastroskop w głowicą usg na jego szczycie,
co umożliwia nam poszerzenie diagnostyki obrazowej górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz pola trzustkowo - żółciowego  -  badanie tzw. EUS.Badania histopatologiczne pobranych materiałów tkankowych wykonujemy w kooperacji  z pracowni± histopatologii  w Kielcach.
Pracownie endoskopowe mieszcz± siê na parterze w nowym budynku Szpitala

Ustalanie terminu badań:

 • osobiście w pokoju nr  173 (I piętro szpitala)
 • telefonicznie , w godz. 7.00 – 9.00., tel. (15) 864 87 06

Dokumenty niezbêdne do ustalenia badania endoskopowego:

 • dowód osobisty
 • skierowanie z poradni specjalistycznej lub od lekarza rodzinnego zawierające dane: PESEL, Imią i Nazwisko, rozpoznanie wg ICD – 10, dane lekarza kierującego, nazwę i pieczątkę jednostki kierującej.

Telefony: 

 • Pracownia endoskopii - 15 864 85 71