Przejdź do treści
KOMED
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

O nas

Budynek Szpitala został przekazany do użytku w kwietniu 1975 roku. Od 1998 roku szpital jest samodzielną jednostką i funkcjonuje pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Obecnie SPZZOZ obejmuje opieką około 100 tysięcy osób, posiada 357 łóżek: na czterech podstawowych oddziałach:

 • Chirurgii Ogólnej
 • Chorób Wewnętrznych
 • Ginekologiczno - Położniczym
 • Pediatrycznym

oraz ośmiu specjalistycznych:

 • Neonatologicznym
 • Otorynolaryngologicznym
 • Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotez
 • Urologicznym
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Neurologicznym i Udarowym
 • Geriatrycznym
 • Rehabilitacji Neurologicznej

W szpitalu prowadzona jest również rehabilitacja pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, średnio rocznie w oddziale tym rehabilitowanych jest 1594 pacjentów. W ramach SPZZOZ funkcjonuje laboratorium analityczne, pracownie: RTG, USG, EEG oraz pracownia endoskopii.

W szpitalu udzielane są również świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego. Działają trzy zespoły ratownictwa medycznego w tym jeden specjalistyczny oraz szpitalny oddział ratunkowy (SOR) udzielający świadczeń medycznych osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. W roku 2014 w tym oddziale leczonych było ponad 12 tysięcy pacjentów. SPZZOZ oprócz lecznictwa stacjonarnego prowadzi również lecznictwo ambulatoryjne w 19 poradniach specjalistycznych:

 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza
 • Poradnia geriatryczna

.

Adres: ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

NIP: 866-14-55-641

REGON: 000302391

Telefony:

 • Informacja Szpitala - 15 864 85 39
 • Sekretariat Szpitala - 15 864 86 08
 • Sekretariat FAX - 15 864 36 75