Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia usytuowana jest na parterze nowego budynku dobudowanego do głównego budynku Szpitala. Jest usługowym działem,  w którym wykonuje się jedną z ważniejszych pośrednich usług mających wpływ na jakość procedur medycznych. Usługą tą jest dekontaminacja narzędzi chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności podstawowej Szpitala. Dekontaminacja, czyli usuwanie i niszczenie biologicznych czynników chorobotwórczych obejmuje mycie, dezynfkecję i sterylizację narzędzi oraz sprzętu medycznego.

W Centralnej Sterylizatorni przygotowuje się również pakiety z bielizną operacyjną i materiałem opatrunkowym, które poddaje się procesowi sterylizacji.

Pielęgniarka koordynująca - Danuta Rokita

Tel.: 15 864 85 98

Centralna Sterylizatornia dysponuje najnowszym sprzętem, czyli:

  • dwoma autoklawami przelotowymi do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu;
  • sterylizatorem do sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu;
  • dwiema myjniami - dezynfektorami do mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej narzędzi do sprzętu medycznego;
  • myjnią ultradźwiękową;
  • suszarką do suszenia i dosuszania narzędzi i sprzętu medycznego.

Centralna Sterylizatornia spełnia wszelkie normy techniczne i wymogi bezpieczeństwa. Jest wyposażona nie tylko w nowoczesne urządzenia, ale i nowoczesny sprzęt co bezpośrednio przekłada się na jakość usług. Zintegorwany system dekontaminacji jest na bieżąco monitorowany poprzez system komputerowy oraz kontrolę biologiczną i chemiczną przeprowadzonych procesów. 

W Centralnej Sterylizatorni pracuje siedmiu operatorów sterylizatorów parowych i gazowych oraz pielęgniarka koordynująca, która nadzoruje pracę w opisywanej komórce. Wszyscy pracownicy mają wykształcenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji. Pracują w oparciu o procedury wewnętrzne i procedury ogólnoszpitalne opracowane zgodnie ze standardami akredytacyjnymi i normą ISO 9001:2009.

Personel: 

Pielęgniarka koordynująca - Danuta Rokita

Telefon Pielęgniarka koordynująca - 15 864 85 98