Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU:

Istota intensywnej terapii polega na leczeniu chorych w stanie zagrożenia życia, niezależnie od przyczyny wywołującej taki stan. Oznacza to, że w Oddziale leczeni są chorzy na różne choroby, a ich cechą wspólną jest stan zagrożenia życia. Do głównych działań należy także reanimacja, tj. działania mające na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania, oraz leczenie bólu, niezależnie od jego przyczyny.

Oddział Intensywnej Terapii aktualnie dysponuje 4 stanowiskami intensywnego nadzoru z kompletnym wyposażeniem do prowadzenia terapii oraz pełnym monitorowaniem. Aparatura i sprzęty używane w Oddziale odpowiadają ogólnie obowiązującym normom i standardom.

Oddział znajduje się na III piętrze budynku Szpitala, w sąsiedztwie Oddziału Urologicznego i Chirurgicznego.

Komfort pracy daje stały dostęp do specjalistycznych konsultacji, wszechstronnej diagnostykyki laboratoryjnej i radiologicznej. Pracownia mikrobiologii umożliwia nam szybkie rozpoczęcie leczenia infekcji, co stanowi bardzo ważny element intensywnej terapii. Dzięki okresowej analizie wyników badań mikrobiologicznych, modyfikujemy wewnątrzszpitalne zalecenia dotyczące empirycznej terapii zakażeń szpitalnych.

W Oddziale hospitalizowanych jest około 100 pacjentów rocznie.

STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii funkcjonuje w ramach dwóch struktur:

1. Intensywna terapia.

2. Anestezjologia.

Personel Oddziału obsługuje:

 • Blok Operacyjny, który posiada 4 sale operacyjne;
 • Sala operacyjna w Oddziale Otorynolaryngologii;
 • Sala operacyjna w Oddziale Ginekologii i Położnictwa;
 • dodatkowo 3 stanowiska szpitalne, gdzie wykonywane są znieczulenia do mniej rozległych zabiegów operacyjnych.

Używamy głównie aparatów do znieczulenia firmy Draeger. W ciągu roku wykonujemy około 3 000 znieczuleń do zabiegów operacyjnych w zakresie:

 • chirurgii ogólnej;
 • ortopedii i chirurgii urazowej;
 • otorynolaryngologii;
 • urologii;
 • ginekologii i położnictwa.

PERSONEL

W Oddziale pracuje 7 lekarzy, 3 - specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii i 4 lekarzy anestezjologów, oraz 26 pielęgniarek, pracujących w systemie 12 godzinnych dyżurów podlegających ciągłej rotacji pomiędzy intensywną terapią a anestezjologią. Cały personel posiada duże doświadczenie, wiedzę i umiejętności wynikające ze specyfiki Oddziału. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek przedstawiają się następująco:

 • specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego - 5;
 • kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego - 21;
 • magister pielęgniarstwa - 5;
 • licencjat pielęgniarstwa - 14;
 • magister pedagogiki - 4.

Wysoki poziom opieki zapewnia stałe dokształcanie personelu na kursach specjalistycznych oraz szkoleniach wewnątrzoddziałowych i ogólnoszpitalnych.

 • Kierownik lek.Tomasz Nowak  tel.: 15 864 86 54
 • Pielęgniarka koordynująca: Monika Kruzel tel.: 15 864 86 56

Telefony: 

 • Dyżurka pielęgniarek - 15 864 85 38
 • Pokój anestezjologów - 15 864 85 37