Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Dział Kadr

Dział Kadr znajduje się w budynku administracyjnym szpitala. Zadaniem Działu jest prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia i socjalnych, oraz przygotowywanie dokumentów związanych z:

 • zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
 • wynagradzaniem pracowników
 • zmianą stanowisk pracy
 • prowadzeniem dokumentacji kadrowej
 • prowadzeniem spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy
 • prowadzeniem spraw dotyczących urlopów
 • kontrolą porządku i dyscypliny pracy
 • załatwieniem spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty
 • prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również przepisów wewnątrzzakładowych

Dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, dział współpracuje z pozostałymi komórkami zakładu, jak również z instytucjami zewnętrznymi.

Kierownik działu jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie zadań przez podległych mu pracowników, wykonuje równocześnie zadania wchodzące w zakres jednego ze stanowisk pracy w dziale i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

e-mail: kadry@szpitalstaszow.pl

Kierownik: 

 • Barbara Nowak Kierownik tel.: 15 864 86 10

Personel: 

 • Inspektor ds. pracowniczych - Marianna Lipa
 • Inspektor ds. pracowniczych - Małgorzata Rogala
 • Inspektor ds. pracowniczych - Jadwiga Mas

Telefony: 

 • Kadry - p. Jadwiga Mas - 15 864 85 19
 • Kadry - p. Małgorzata Rogala - 15 864 86 12
 • Kadry - p. Marianna Lipa - 15 864 86 09