Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zakończył realizację projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie. Projekt zakładał realizacje dwóch zadań. Przedmiotem zadania nr 1 była przebudowa oraz doposażenie w sprzęt medyczny i pozostałe niezbędne wyposażenie oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie. Celem podjętych działań jest poprawa jakości oraz zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii poprzez zapewnienie kompleksowej opieki nad dzieckiem. Przedmiotem zadania nr 2 był zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się Covid – 19 w związku z epidemią. Zadanie 2 realizowane było przy zaangażowaniu 3 partnerów: Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

 

Projekt ogółem 8 157 682,86 zł, dofinansowanie RPOWŚ ogółem 6 519 214,79 zł, w tym:

SPZZOZ w Staszowie: ogółem 4 831 328,80 zł, dofinansowanie RPOWŚ 3 814 040,79 zł

Nakłady poszczególnych Partnerów:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - ogółem 1 484 018,52 zł, dofinansowanie RPOWŚ 1 230 000,00 zł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie - ogółem 1.641.065,14 zł, dofinansowanie RPOWŚ 1 306 174,00 zł

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej - ogółem 201 270,40 zł, dofinansowanie RPOWŚ 169 000,00 zł

  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 1
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 2
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 3
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 4
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 5
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 6
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 7
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 8
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 9
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 10
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 11
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 12
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 13
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 14
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 15
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 16
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 17
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 18
  Zakończenie projektu pn. Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie - 19