Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI

Szpital w Staszowie uczestniczy w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości
i bezpieczeństwa opieki" w części " Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki".

WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI

Źródło finansowania:

 • projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER); 
 • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 • współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa;
 • dofinansowanie projektu z UE: 12 638 788,93 zł.

Szpital w Staszowie uczestniczy w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" w części " Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki".

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków www.cmj.org.pl

Cel projektu:

 • poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego
 • zwiększenie liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych o wyższej jakości
 • budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta w środowisku opieki zdrowotnej 

Liczba jednostek objętych wsparciem w ramach projektu ZN: 25 szpitali.

Okres realizacji projektu:
CMJ będzie realizować projekt od 01 października 2016 do 30 czerwca 2019 r., natomiast każdy szpital uczestniczący w projekcie otrzyma kompleksowe wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne.

Korzyści dla szpitala z udziału w projekcie:

 • Uzyskanie materiałów informacyjnych: Bezpieczeństwo pacjenta i monitorowanie zdarzeń niepożądanych w szpitalach
 • Uczestnictwo kadry zarządzającej i liderów (maksymalnie 4 osoby ze szpitala) w 1 dniowym seminarium nt. bezpieczeństwa opieki, wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych; miejsce seminarium: Kraków. 
 • Uczestnictwo personelu szpitala (30 osób z każdego szpitala) w 2-dniowym szkoleniu w siedzibie szpitala nt. bezpieczeństwa opieki, organizacji i wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych. 
 • Monitorowanie postępów wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych w trakcie realizacji projektu. 
 • telekonferencję – godzinną z każdym z 25 szpitali – opiniowanie przesłanych dokumentów dotyczących organizacji systemu w szpitalu, konsultacja bieżąca, 
 • opiniowanie przesyłanych do CMJ list zgłoszonych zdarzeń niepożądanych oraz raportów z przeprowadzonych analiz najczęściej występujących zdarzeń i planu poprawy, 
 • możliwość przeprowadzenia wizyty oceniającej postęp wdrożenia sytemu przez zespołu projektowy, ekspertów zewnętrznych lub pracowników Ministerstwa Zdrowia, jako jednostki nadzorującej realizację projektu.
 • Udział 2 osób ze szpitala – liderów - w warsztatach organizowanych dla wszystkich uczestników programu nt. prowadzenia analizy źródłowej
 • Uzyskanie raportu podsumowującego wdrożenie systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych

 

 

 

 

 

 

WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI - 1
WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI - 2