Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Szpitalny Oddział Ratunkowy

W oddziale SOR pracuje 13 pielęgniarek, w tym 4 ze specjalizacją z pielęgniarstwa ratunkowego, 2 ratowników medycznych. Szpitalny Oddział Ratunkowy w skrócie SOR został oddany do użytku 27.05.2003 roku.

Ilość łóżek 5:

  • intensywnego nadzoru: 2
  • obserwacyjnych: 3

CZYM JEST SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY?

SOR  to znakomicie wyposażony, wielofunkcyjny oddział udzielający natychmistowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.

CZYM SIĘ ZAJMUJE SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY?

W SOR dokonywana jest wstępna selekcja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

KTO TRAFIA DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ?

Z założenia do SOR trafić powinni jedynie chorzy w nagłych sytuacjach zdrowotnych i to sytuacjach rzeczywiście zagrażających ich życiu. Takich pacjentów przywozi nam pogotowie ratunkowe lub trafiają oni sami ze skierowaniem od lekarzy z przychodni.

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć wypełnia zadania pozostając w gotowości przez całą dobę.

SPZZOZ w Staszowie udziela świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego.

Świadczenia Nocnej i Świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

e-mail: sor@szpitalstaszow.pl

 

  • Kierownik Oddziału: lek. Dariusz Nowak  tel.: 15 864 85 17
  • Pielęgniarka Koordynująca: Ewa Kopyto tel.: 15 864 85 48

Telefony: 

  • Pogotowie ratunkowe - 15 864 85 45
  • Dyżurka pielęgniarek - 15 864 85 46
  • Gabinet lekarski - 15 864 85 50
  • Gabinet badań lekarskich - 15 864 85 47