Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Szpital w Staszowie laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

W dniu 19 grudnia Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie został laureatem w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia, otrzymując tym samym Złote Berło Jakości w XXI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości Nadrzędnym celem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości jest promocja instytucji i przedsiębiorstw, które w skali regionu wdrażają nowoczesne systemy i modele zarządzania. Nagroda ta jest integralną częścią całego systemu krajowego i europejskiego nagród przyznawanych przedsiębiorcom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania. Świętokrzyska Nagroda Jakości jest jedynym, organizowanym w regionie konkursem, którego ideą nie jest nagradzanie uczestników, lecz przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych. Wykorzystywany w ŚNJ model oceny organizacji, polegający na identyfikacji mocnych i słabych stron pozwala określić dalsze kierunki jej rozwoju oraz podjąć działania doskonalące, poprawiające jej wyniki biznesowe.

 

 

 

    Szpital w Staszowie laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości - 1