Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-12/2020

Dostawy Rękawic medycznych - UNIEWAŻNIONY

DZPiZ-380-11/2020

Dostawa wyposażenia do terapii nerkozastępczej - ZAKOŃCZONY

DZPiZ-380-10/2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu numer RPSW.07.03.00-26-0005/19 pn.: ?Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: DZPiZ-380-08/2020 Numer ogłoszenia TED: 2020/S

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla SPZZOZ w Staszowie

DZPiZ-380-07/2020 - ZAKOŃCZONE

Dzierżawa analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości oraz aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi

DZPiZ-380-06/2020 - ROZSTRZYGNIĘTY

Dostawy Leków z programu lekowego - leczenie SM - oraz innych leków

DZPiZ-380-05/2020

Dostawy LEKÓW - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-04/2020

Dostawa materiałów do iniekcji, zestawów do cewnikowania i materiałów do pomp - Rozstrzygnięty

DZPiZ-380-03/2020

Dostawa materiałów opatrunkowych - ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-02/2020

  • Podstrony:
  • 1
  • 2