Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Wykonywanie usług pralniczych - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-45/2019

Dostawa worków na odpady - ZAKOŃCZONY

DZPiZ-380-44/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych - ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-43/2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie - ROZSTRZYGNIĘTY

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: DZPiZ-380-42/2019 Numer ogłoszenia TED: 2019/S

Materiały do sterylizacji - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-40/2019

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE - ROZSTRZYGNIĘTY

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: DZPiZ-380-38/2019 Numer ogłoszenia TED: 2019/S

Modernizacja pomieszczeń serwerowni SPZZOZ w Staszowie w formule zaprojektuj i wybuduj - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-39/2019

Rozbudowa budynku szpitala - prace wykończeniowe IV piętra - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-37/2019

Dostawy LEKÓW - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-36/2019

Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z odczynnikami - ROZSTRZYGNIETY

DZPiZ-380-35/2019