Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów koagulologicznych wraz z odczynnikami - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-34/2019

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SPZZOZ w Staszowie - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-32/2019

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-30/2019

Dostawy OLEJU NAPĘDOWEGO - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-29/2019

Zakup, dostawa i montaż mebli na Oddział Intensywnej Terapii w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

DZPiZ-380-28/2019

Wykonanie instalacji klimatyzacji przewodowej dla potrzeb Sali chorych pomieszczeń OIOM, pomieszczenia izolatki oraz klimatyzacji bezprzewodowej dla potrzeb pomieszczeń gabinetów lekarskich - ROZSTRZY

DZPiZ-380-26/2019

Budowa nowej rozdzielni n/N w SPZZOZ w Staszowie - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-27/2019

Dzierżawa aparatury do mikrometody wraz z dostawą mikrokart - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-25/2019

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie - ROZSTRZYGNIĘTY

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: DZPiZ-380-22/2019 Numer ogłoszenia TED: 2019/S

Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowo-ewakuacyjnej do lądowiska dla helikopterów przy SPZZOZ w Staszowie - ROZSTRZYGNIĘTY

DZPiZ-380-24/2019