Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach zagrożenia życia

Rozbudowa SOR - logo

SPZZOZ w Staszowie rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach zagrożenia życia.”.

28 grudnia 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0267/18-00 dla Projektu pn. „Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach zagrożenia życia.”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

Wartość Projektu to 13 390 718,43 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 8 185 414,66 PLN. 

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczeń udzielanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy będący w strukturach SPZZOZ w Staszowie.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano dofinansowanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz modernizację drogi dojazdowo-ewakuacyjnej z SOR i lądowiska dla helikopterów oraz zakup sprzętu medycznego dla SOR-u.

SPZZOZ w Staszowie jako Beneficjent projektu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu email: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Galeria: 


Zobacz:

Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych  SOR w Staszowie celem ponadregionalnego zabezpieczenia  ludności w stanach zagrożenia życia - 1