Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Ponadregionalna współpraca

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie oraz Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wyrazili deklarację o zamiarze współpracy i wzmocnieniu kontaktów pomiędzy obiema instytucjami. Wspólne działania będą polegać na przygotowaniu studentów kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z zakresu doskonalenia metod badania podmiotowego i przedmiotowego, poszukiwania wzajemnych powiązań pomiędzy stwierdzanymi objawami i prowadzonymi badaniami dodatkowymi celem usprawniania procesu diagnostyczno – leczniczego, a także poznania nowych jednostek chorobowych oraz algorytmu postępowania diagnostyczno – leczniczego określonych przypadków. Współpraca nawiązana została celem realizacji konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, z ramach którego w 2016 roku w SPZZOZ w Staszowie będzie mogło odbyć staż około 50 osób.