Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych

W dniu 29 listopada br., otwarto w staszowskim szpitalu Ośrodek Badań Klinicznych, który prowadzony będzie przez KO-MED Centra Kliniczne. Funkcjonowanie ośrodka niewątpliwie podniesie rangę szpitala, a w szczególności: umożliwi lekarzom zdobycie nowych kwalifikacji, spowoduje wzrost dochodów spoza Narodowego Funduszu Zdrowia, a także sprzyjać będzie efektywniejszemu wykorzystaniu urządzeń medycznych.

Ośrodek Badań Klinicznych umożliwi również zastosowanie nowych ofert leczenia, w tym leków, wymianę doświadczeń międzynarodowych przez personel medyczny szpitala oraz udział w zjazdach i konferencjach na całym świecie. Uroczystego otwarcia dokonali m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński, prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne dr n. med. Marek Konieczny, starosta staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski i dyr. staszowskiego szpitala dr n. med. Marek Tombarkiewicz. Zaproszeni gości mieli okazję obejrzeć nowocześnie wyposażone pomieszczenia Ośrodka, a także nowo powstałą pracownię Rezonansu Magnetycznego i salę wykładową oraz ostatnio wyremontowany Oddział Geriatryczny, a także Laboratorium. W drodze na konferencję, jaka odbyła się w auli Zespołu Szkół w Staszowie, zwiedzano, również nowo wyremontowany, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej na ul. Wschodniej, po którym oprowadzała kierownik lek. med. Jolanta Stradowska. Głównym punktem konferencji było wręczenie dyr. Markowi Tombarkiewiczowi, przez wiceministra Aleksandra Soplińskiego, Certyfikatu Akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia nr 2013/52 potwierdzającego, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, spełnia wymagania standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Drugim potwierdzeniem jakości i poziomu leczenia było przyznanie szpitalowi dyplomu z Rankingu Najlepszych Szpitali ,,Rzeczypospolitej” 2013, za zajęcie 48 miejsca ( na 750 szpitali w Polsce ) na najlepszy szpital zabiegowy, wielospecjalistyczny i onkologiczny. Dyplom wręczył dyr. Markowi Tombarkiewiczowi Jerzy Hennig – dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Gratulacje pod adresem dyrektora, lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników szpitala skierowali: starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski. Program konferencji zawierał również ciekawe i wartościowe referaty. Rys 20-letniej działalności Oddziału Neurologicznego, przedstawił jego ordynator lek. med. Jacek Wójcik, ,,Diagnostyka obrazowa w rezonansie magnetycznym” to tytuł wystąpienia kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach dr. n. med. Jacka Heciaka, a o aspektach etycznych w badaniach klinicznych mówił ksiądz prof. dr hab. Mirosław Kalinowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ze sfery nauki i przedsiębiorczości medycznej swoje prezentacje wygłosili: dyr. Agnieszka Gackowska z firmy Quintiles nt. ,,Badania kliniczne a postęp w medycynie”, dr Janusz Bąk, nt. ,,Innowacyjny model badań klinicznych oraz dr n. med. Marek Konieczny, który omówił zagadnienia dotyczące pracy Ośrodka Badań Klinicznych.
                                                                                                                                                                                                     

Tekst i foto: Jan Mazanka

  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 1
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 2
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 3
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 4
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 5
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 6
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 7
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 8
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 9
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 10
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 11
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 12
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 13
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 14
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 15
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 16
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 17
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 18
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 19
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 20
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 21
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 22
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 23
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 24
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 25
  Otwarcie Ośrodka Badań Klinicznych - 26