Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

W dniu 22.01.2020r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda wręczył akty powołania nowym konsultantom.

Na konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego  została powołana mgr Jolanta Kwiecjasz specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego pełniąca funkcję pielęgniarki koordynującej Oddziału Geriatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Konsultantem w dziedzinie ginekologii i położnictwa został profesor dr. hab. n. med. Wojciech Rokita – Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Konsultanci zostali powołani do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego. Ich powołanie stanowi istotny element nadzoru specjalistycznego.

Do zadań konsultanta wojewódzkiego należy:

 • wydawanie opinii, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia);

 • wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki;

 • na wniosek wojewody wydawanie opinii, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;

 • na podstawie kontroli wydawanie opinii:

  • czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania,

  • na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

 

 

 

Źródło:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16512,Nominacje-dla-konsultantow.html

  Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego - 1
  Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego - 2