Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Nowy dyrektor SPZZOZ w Staszowie

 p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie jest Paweł Wojtasik

Od 1 listopada p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie jest Paweł Wojtasik.
Uchwałą z 25 października 2017r., Zarząd Powiatu w Staszowie, powierzył obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Pawłowi Wojtasikowi, zatrudnionemu dotychczas w SPZZOZ w Staszowie na stanowisku kierownika Działu Organizacyjno – Prawnego i Jakości oraz Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Zmiana podyktowana była uzyskaniem uprawnień emerytalnych i rozwiązaniem umowy o pracę z dotychczas pełniącym obowiązki dyrektora panem Józefem Żółciakiem.
Dyrektor Paweł Wojtasik jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończył również trzy kierunki studiów podyplomowych: Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kierunek Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona środowiska w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz Zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Uzasadniając podjętą decyzję Zarząd Powiatu w Staszowie wyraził przekonanie, iż wykształcenie oraz należyta wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych mu obowiązków oraz zapewnią ciągłość pracy placówki.

    Nowy dyrektor SPZZOZ w Staszowie - 1