Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Za kontrolę, zapobieganie i zwalczanie zakażeń szpitalnych na terenie szpitala odpowiedzialny jest Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Aktualnie działający Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych został powołany zarządzeniem Dyrektora w marcu 2010 roku. Komitet działa w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, zalecenia Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Grupy Roboczej ds. Zakażeń Szpitalnych przy Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego oraz Dyrektyw Unii Europejskiej.

Do zadań Komitetu Kontroli Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych należy:

 • opracowywanie i kontrola rocznych planów w zakresie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
 • ocena i analiza wyników działań podejmowanych w szpitalu przez zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych
 • zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
 • opracowywanie standardów profilaktyki i terapii antybiotykowej w szpitalu

W ramach Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych działa Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Do zadań Zespołu Kontroli Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych należy:

 • bieżące monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych
 • aktywne zwalczanie ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych
 • opracowywanie rocznych programów kontroli zakażeń szpitalnych
 • realizacja programu kontroli zakażeń szpitalnych
 • formułowanie raportów dla członków komitetu oraz Dyrekcji
 • identyfikacja i kontrola endemicznych i epidemicznych przypadków zakażeń szpitalnych
 • opracowywanie, wprowadzanie i kontrola realizacji i skuteczności procedur i instrukcji
 • kontrola wszystkich ogniw odpowiedzialnych za realizację programu kontroli zakażeń szpitalnych
 • aktywna współpraca z laboratorium mikrobiologicznym, oddziałami szpitala i apteką w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych
 • uaktualnianie zaleceń, procedur i instrukcji
 • planowanie i realizacja edukacji personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych

Zakażenia zakładowe zdarzają się w każdym szpitalu, bez względu na jego nazwę czy posiadany certyfikat jakości. Jednak właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze kryterium jakości pracy.

Z nadzorem epidemiologicznym ściśle związana jest organizacja pracy Działu Obsługi Wewnętrznej.

 

Telefony: 

 • Pielęgniarka epidemiologiczna - 15 864 85 30
 • Naczelna pielęgniarka - 15 864 86 20