Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka (Clean Care is Safer Care)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie został zakwalifikowany do udziału w pilotażowym programie „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka” koordynowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wraz z Ministerstwem Zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient Safety) wzywając do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Pierwszym kierunkiem tych działań WHO jest program Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie właściwej higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie, w oparciu o fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentami.

Dzień 5 maja ustanowiono w naszej placówce dniem promocji higieny rąk, zgodnie z inicjatywą WHO „Ratuj życie – Myj ręce”.

Strona www: 

Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej.

    Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka (Clean Care is Safer Care) - 1