Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Dyrekcja SPZZOZ w Staszowie zatrudni lekarzy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni od zaraz specjalistów w zakresie:

- chorób wewnętrznych,

- pediatrii,

- otorynolaryngologii,

- ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

- neurologii,

- ginekologii i położnictwa,

- chirurgii ogólnej,

- geriatrii,

- radiologii i diagnostyki obrazowej,

- anestezjologii i intensywnej terapii

oraz lekarzy do pracy w godzinach dopołudniowych lub pełnienia dyżurów medycznych
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Oferujemy dowolną formę zatrudnienia tj. umowę o pracę, umowę zlecenia, całościową umowę kontraktową lub umowę kontraktową na dyżury medyczne.

Termin rozpoczęcia pracy – od zaraz.

Forma prawna zatrudnienia oraz warunki płacowe do uzgodnienia bezpośrednio z Dyrektorem Zespołu.

Ponadto, Szpital w chwili obecnej posiada wolne miejsca specjalizacyjne w następujących specjalnościach: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, geriatria, medycyna ratunkowa, neurologia, anestezjologia i intensywna terapia oraz radiologia i diagnostyka obrazowa.

Istnieje również możliwość podjęcia specjalizacji w ramach etatu.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: sekretariat@szpitalstaszow.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: (15) 8648605, 608, 610.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: " Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem”.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) SPZZOZ w Staszowie informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Zespołów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul.11 Listopada 78, 28-200 Staszów,

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@szpitalstaszow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Administratora uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w szczególności Kodeksu Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

p.o. Dyrektor SPZZOZ

   Paweł Wojtasik