Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni od zaraz:

 • specjalistów CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
 • lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,
 • lub chcących rozpocząć specjalizację (posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii).

Z uwagi na rozbudowę zarówno Oddziału jak i całego szpitala chętnie widziany zespół lekarski - możliwość zatrudnienia kilku osób.

tył budynku szpitala


sala intensywnego nadzorusala intensywnego nadzoru

Poszukujemy lekarzy do pracy na Oddziale i/lub tylko do pracy dyżurowej, chcących podjąć pracę w rozbudowanym, wyremontowanym i powiększonym o nowe skrzydło Oddziale Chorób Wewnętrznych. Posiadamy komfortowe 2 i 3 osobowe sale chorych z pełnym węzłem sanitarnym, oddzielną siedmiostanowiskową, w pełni wyposażoną salą intensywnego nadzoru.


Dysponujemy wszechstronnym zapleczem diagnostycznym m.in. TTE, TEE, EUS, holtery EKG i RR, bieżnia do prób wysiłkowych, spirometria, gastroskopia, kolonoskopia, pH-metria z impedancją, ERCPW, bronchoskopia, MRI, CT.


Znacznie rozbudowujemy w pełni wyposażony w nowy sprzęt zgodnie z najwyższymi standardami OIOM.

Atutem naszego szpitala, uwzględniając kompleksowość świadczeń internistycznych, jest posiadanie prężnie działającego, zapewniającego w szerokim zakresie usługi diagnostyczno - terapeutyczne Oddziału Geriatrii, który w najbliższym czasie również zostanie powiększony.

Pozostałe Oddziały szpitala, tj. Chirurgia Ogólna, Urologia, Ortopedia, Ginekologia, Laryngologia, Neurologia z pododdziałem udarowym, Rehabilitacja Neurologiczna zapewniają możliwość interdyscyplinarnych konsultacji dla chorych internistycznych. Dodatkowo na miejscu przeprowadzane są konsultacje torakochirurgiczne i onkologiczne.

Z zakresu chorób wewnętrznych obecnie w strukturach SPZZOZ funkcjonują Poradnie Kardiologiczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Metaboliczna i Reumatologiczna, ale mając możliwości kadrowe chętnie rozszerzymy zakres specyfiki świadczeń.


świeżo wyremontowany szpitalny oddział ratunkowyświeżo wyremontowany szpitalny oddział ratunkowy

Posiadamy świeżo wyremontowany, powiększony, wyposażony w nowy sprzęt SOR i całodobowe lądowisko. Uruchamiamy oddzielny dyżur internistyczny i zabiegowy na SOR.


tomograf komputerowySystematycznie inwestujemy w zaplecze diagnostyczne. Laboratorium, Pracownia Serologii, Mikrobiologii to jednostki już wyremontowane i w pełni wyposażone. Do Działu Diagnostyki Obrazowej ostatnio zakupiliśmy najnowocześniejszy w swojej klasie tomograf komputerowy.


Kładziemy duży nacisk na rozwój zawodowy swojej kadry, podnoszenie kwalifikacji, i rozszerzanie panelu świadczonych usług. Mile widziane są osoby chcące rozpocząć specjalizację (zapewniamy atrakcyjny dodatek do rezydentury), podspecjalizację, podjąć dodatkowe kursy, studia podyplomowe w czym w miarę możliwości pomagamy. Dysponujemy multimedialną salą szkoleniową, z możliwością prowadzenia wykładów, prezentacji, szkoleń itp.

Jako szpital akredytowany, od lat plasujący się w czołówce rankingu CMJ, jesteśmy zaangażowani w projekty Koncyliacji Lekowej, Bezpieczny Szpital Bezpieczny Pacjent, Zdarzeń Niepożądanych. Zachęcamy naszych pracowników do zaangażowania się w powyższe i przyszłe projekty.

Pracujemy na dobrze ocenianym systemie komputerowym.

Naszym celem jest rozwój dobrze wykształconego, ambitnego zespołu tak jak udaje się nam rozwijać i wyposażać budynek szpitala. Dlatego pozyskanie kadry traktujemy jako inwestycję, o której warto i należy rozmawiać, a na pewno znajdziemy consensus.


Ośrodek Badań Klinicznych KO-MEDPropozycja podjęcia zatrudnienia w Oddziale Chorób Wewnętrznych SPZZOZ w Staszowie stwarza niepowtarzalną możliwość dodatkowego zaangażowania się w pracę w działającym na terenie szpitala Ośrodku Badań Klinicznych KO-MED. Obecnie prowadzone są badania kliniczne z zakresu kardiologii, diabetologii, gastroenterologii, nefrologii, reumatologii.


Forma zatrudnienia:

Oferujemy dowolną formę zatrudnienia tj. umowę o pracę, umowę zlecenie, całościową umowę kontraktową lub umowę kontraktową na dyżury medyczne.

Ponadto istnieje również możliwość podjęcia specjalizacji w ramach etatu i rezydentury.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy pojedyncze osoby jak i zespół lekarzy do nawiązania współpracy.

Jesteśmy otwarci na indywidualne i grupowe propozycje, do których przedstawienia, omówienia szczegółów i negocjacji zapraszamy na bezpośrednią/ wstępną telefoniczną rozmowę z Dyrekcją szpitala. Zapewniamy atrakcyjne warunki finansowe, możliwość dodatkowej pracy oraz pomoc w zapewnieniu mieszkania.

Termin rozpoczęcia pracyod zaraz.

Forma prawna zatrudnienia oraz warunki płacowe do uzgodnienia bezpośrednio z Dyrektorem Zespołu.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: sekretariat@szpitalstaszow.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: 15 8648608, kom. 735910694

 

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: " Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem”.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) SPZZOZ w Staszowie informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Zespołów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul.11 Listopada 78, 28-200 Staszów,

2) sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@szpitalstaszow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Administratora uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w szczególności Kodeksu Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 1
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 2
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 3
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 4
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 5
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 6
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 7
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 8
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 9
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 10
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 11
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 12
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 13
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 14
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 15
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 16
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 17
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 18
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 19
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 20
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 21
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 22
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 23
  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zatrudni lekarzy - 24