Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Dofinansowanie na Szpitalny Oddział Ratunkowy

Blisko 17 milionów złotych dofinansowania na szpitalne oddziały ratunkowe otrzymają cztery świętokrzyskie szpitale.

W dniu 03.11.2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisana została umowa na dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0164/17-00/1081/2017/1232 dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość Projektu to 7 468 183,02 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 5 950 000,00 PLN. Celem inwestycji będzie dostosowanie pomieszczeń oddziału do wymogów rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, w szczególności poprzez wydzielenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym obszarów:

  • rejestracji i przyjęć,
  • segregacji medycznej ze stanowiskiem dekontaminacji,
  • resuscytacyjno - zabiegowego,
  • wstępnej intensywnej terapii,
  • terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowym przystosowanym do wykonywania zabiegów operacyjnych,
  • obserwacji,
  • konsultacji,
  • zaplecza administracyjno - gospodarczego.

W ramach Projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie medyczne. Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstanie także pracownia rentgenowska. Ponadto wybudowana zostanie nowa winda towarowo-osobowa celem udostępnienia bezpośredniej komunikacji pionowej dla pacjentów SOR transportowanych na oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne. Wykonany zostanie również podjazd dla niepełnosprawnych.

Zobacz więcej: galeria

    Dofinansowanie na Szpitalny Oddział Ratunkowy - 1