Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Dofinansowanie na Szpitalny Oddział Ratunkowy

Blisko 17 milionów złotych dofinansowania na szpitalne oddziały ratunkowe otrzymają cztery świętokrzyskie szpitale.

W dniu 03.11.2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisana została umowa na dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0164/17-00/1081/2017/1232 dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość Projektu to 7 468 183,02 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 5 950 000,00 PLN. Celem inwestycji będzie dostosowanie pomieszczeń oddziału do wymogów rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, w szczególności poprzez wydzielenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym obszarów:

  • rejestracji i przyjęć,
  • segregacji medycznej ze stanowiskiem dekontaminacji,
  • resuscytacyjno - zabiegowego,
  • wstępnej intensywnej terapii,
  • terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowym przystosowanym do wykonywania zabiegów operacyjnych,
  • obserwacji,
  • konsultacji,
  • zaplecza administracyjno - gospodarczego.

W ramach Projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie medyczne. Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstanie także pracownia rentgenowska. Ponadto wybudowana zostanie nowa winda towarowo-osobowa celem udostępnienia bezpośredniej komunikacji pionowej dla pacjentów SOR transportowanych na oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne. Wykonany zostanie również podjazd dla niepełnosprawnych.

Zobacz więcej: galeria

    Dofinansowanie na Szpitalny Oddział Ratunkowy - 1