Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Będzie nowy ambulans dla staszowskiego szpitala

W dniu 22 listopada br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisano umowę na sfinansowanie kwotą 450 tys. zł zakupu ambulansu typu C dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Ambulans posłuży do realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 26/03, obejmującego swoim działaniem powiaty: staszowski, kazimierski, buski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski. Środki na zakup ambulansu, w formie dotacji celowej, pochodzą z budżetu państwa. Umowę z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, w imieniu powiatu staszowskiego, podpisali: starosta Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.  Zgodnie z umową zakup ambulansu zostanie dokonany do końca br.

Tekst: Jan Mazanka

  Będzie nowy ambulans dla staszowskiego szpitala - 1
  Będzie nowy ambulans dla staszowskiego szpitala - 2
  Będzie nowy ambulans dla staszowskiego szpitala - 3
  Będzie nowy ambulans dla staszowskiego szpitala - 4
  Będzie nowy ambulans dla staszowskiego szpitala - 5
  Będzie nowy ambulans dla staszowskiego szpitala - 6