Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

1975 - 2015

40 lat Szpitala

Listy gratulacyjne: