Przejdź do treści
KOMED
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Plan postępowań na 2017 rok

.

Wykonywanie usług pralniczych - ZAKOŃCZONY

DZPiZ-380-1/2017

Materiały opatrunkowe - ZAKOŃCZONY

DZPiZ-380-2/2017

Obłożenia operacyjne - ZAKOŃCZONY

DZPiZ-380-3/2017

Środki dezynfekcyjne - ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-5/2017

Dzierżawa aparatów do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów oraz do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych - ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-6/2017

Produkty farmaceutyczne - ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-7/2017

Środki dezynfekcyjne i materiały opatrunkowe (powtórka) - ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-8/2017

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych - ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-9/2017

Wykonywanie okresowych przeglądów i zabiegów konserwacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - ZAKOŃCZONY

DZPiZ-380-10/2017 - Postępowanie UNIEWAŻNIONE

Wykonywanie okresowych przeglądów i zabiegów konserwacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - ZAKOŃCZONY

DZPiZ-380-11/2017 - Postępowanie UNIEWAŻNIONE

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Szpitala w Staszowie”.

DZPiZ-380-12/2017 - ZAKOŃCZONE

Dzierżawa aparatury do mikrometody wraz z dostawą mikrokart

DZPiZ-380-13/2017 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Remont kotłowni pary wysokiego ciśnienia oraz opomiarowania i modernizacji węzła podgrzewu cwu w kotłowni SPZZOZ w Staszowie - ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-14/2017

Materiały do sterylizacji - Postępowanie ZAKOŃCZONE

DZPiZ-380-15/2017

Zakup aparatury diagnostyczno – obrazowej

DZPiZ-380-16/2017

Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Staszowie

DZPiZ-380-17/2017

Dostawa Ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem

DZPiZ-380-18/2017

  • Podstrony:
  • 1