Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Do zadań Działu należą:

 • przyjmowanie i rejestracja zapotrzebowań zgłaszanych przez jednostki organizacyjne SPZZOZ na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane
 • współpraca przy opracowywaniu planów zakupów towarów, usług i robót budowlanych przez jednostki organizacyjne SPZZOZ
 • określanie trybu realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • przeprowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzonymi przetargami
 • prowadzenie prac, organizowanie i udział w komisjach przetargowych
 • dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych jednostek organizacyjnych SPZZOZ
 • terminowe przekazywanie informacji do Urzędu Zamówień Publicznych
 • przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie zadań realizowanych przez Dział
 • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych
 • opisywanie faktur za zakupione towary, usługi i roboty budowlane, ich właściwa klasyfikacja, tj. określenie sposobu realizacji zakupu, źródła finansowania, zgodności z zapotrzebowaniem, przekazywanie zaopiniowanych faktur do działu Księgowości
 • składanie reklamacji w przypadku otrzymania towarów niezgodnych ilościowo i jakościowo ze złożonymi zamówieniami
 • właściwe składowanie zakupionych i magazynowanych materiałów i zabezpieczenie ich przed kradzieżą i zniszczeniem
 • prowadzenie planowej gospodarki magazynowej, w tym analiza stanów magazynowych i upłynnianie zapasów
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości
 • prowadzenie rejestru umów z kontrahentami dotyczących zakupów, usług i robót budowlanych
 • opiniowanie umów tworzonych przez inne jednostki organizacyjne SPZZOZ w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • orzedkładanie zapotrzebowań do akceptacji Głównego Księgowego i Dyrektora SPZZOZ
 • prowadzenie niezbędnej korespondencji z kontrahentami i jednostkami organizacyjnymi

Kierownik: 

 • Karolina Nowak, tel. 15 864 85 04, e-mail: karolina.nowak@szpitalstaszow.pl

Personel: 

 • Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych - Zbigniew Szeląg
 • Specjalista ds. Zaopatrzenia - Małgorzata Knefel
 • Referent ds. Zaopatrzenia - Iwona Borowicz
 • Starszy Inspektor ds. Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej - Marzena Popek
 • Specjalista ds. Zaopatrzenia - Dariusz Kozłowski

Telefony: 

 • Zamówienia Publiczne - p. Szeląg - 15 864 85 04, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl
 • Zaopatrzenie - p. Knefel, p. Borowicz- 15 864 86 18, e-mail: dzp@szpitalstaszow.pl
 • Zaopatrzenie - p. Kozłowski - 15 864 86 19
 • Magazyn - p. Popek - 15 864 86 21, e-mail: magazyn@szpitalstaszow.pl
 • fax Zamówienia Publiczne- 15 864 68 76
 • fax Zaopatrzenie - 15 864 86 18