Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Podpisano umowę na rozbudowę SOR

Dla poprawy jakości świadczonych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, realizowane są kolejne modernizacje i nowe inwestycje. W dniu 5 marca br., podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego, celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”.

Umowę o wartości 6 mln 860 tys. zł, ze strony zamawiającego – staszowskiego szpitala podpisał p.o. dyrektora Paweł Wojtasik, a ze strony wykonawcy – Zakładu Remontowo-Budowlanego ,,OLSZOWY”, właściciel Roman Olszowy. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie: 5 mln 950 tys. zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 9.1. - Infrastruktura ratownictwa medycznego. 

Realizacja zadania, którego termin upływa z dniem 31 stycznia 2019 roku, została podzielona na 3 etapy. W pierwszym etapie przewidziano rozbudowę SOR od strony północnej i budowę pracowni RTG, drugi etap zakłada rozbudowę od strony południowej, natomiast w etapie trzecim, istniejący szpitalny oddział ratunkowy zostanie zmodernizowany oraz pobudowany nowy podjazd dla karetek ratunkowych.

Generalnie, realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia efektywności świadczeń udzielanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Staszowie. Po zakończeniu wszystkich prac powstaną warunki, m.in. do wydzielenia obszarów: rejestracji i przyjęć, segregacji medycznej, resuscytacyjno-zabiegowego, wstępnej intensywnej terapii oraz terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowo-operacyjnym, obserwacji, konsultacji, oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego. W projekcie przewidziano także budowę nowej windy towarowo-osobowej w celu bezpośredniej komunikacji pionowej dla pacjentów transportowanych na oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne.

W ramach realizacji tego ambitnego zadania, szpital przewidział także zakup nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia medycznego, min.: aparatów RTG, aparatów EKG z wózkami, aparatów do znieczulania, ogrzewania płynów, aparatu USG, kardiomonitorów, ssaków elektrycznych, videolaryngoskopu, zestawów do szybkiego przetaczania leków oraz sprzętu endoskopowego.

    Podpisano umowę na rozbudowę SOR - 1
    Podpisano umowę na rozbudowę SOR - 2