Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Odwiedziny

REGULAMIN ODWIEDZIN SPZZOZ w Staszowie

§ 1

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
 2. Okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 3. W salach intensywnej opieki należy założyć fartuchy ochronne, tam dostępne.

§ 2

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach 11.00-20.00 chyba, że regulamin oddziału stanowi inaczej.
 2. W szczególnych przypadkach Ordynator Oddziału/Lekarz Dyżurny może wyrazić zgodę na opiekę poza wyznaczonymi powyżej godzinami.
 3. Osoby przebywające w sali chorych zobowiązane są do jej opuszczenia w czasie wizyt lekarskich, a także w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
 4. Odwiedzający mogą spotykać się z pacjentami w salach chorych.
 5. Pacjenta mogą odwiedzać równocześnie nie więcej niż 2 osoby.
 6. W celu ochrony odwiedzających w wieku dziecięcym wskazane jest ograniczenie przebywania dzieci w Oddziałach.
 7. Ze względów epidemiologicznych lub innych istotnych przyczyn może być wprowadzony zakaz odwiedzania chorych.
 8. W przypadku zawieszenia czerwonej tabliczki na drzwiach sali chorych z napisem „Wzmożony reżim sanitarny” wejście na salę dozwolone jest jedynie za zgodą personelu medycznego.

§ 3

 1. Odwiedzający powinni zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla osoby, którą odwiedzają oraz dla innych pacjentów.
 2. Zabrania się odwiedzin u pacjentów osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/po użyciu środków odurzających.
 3. Zabrania się spożywania na terenie placówki alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających.
 4. Zabrania się dostarczania choremu wyrobów tytoniowych, produktów spożywczych oraz innych artykułów, które zostały zabronione przez lekarza.
 5. Obowiązuje zakaz siadania na łóżkach chorych oraz wieszania ubrań na wieszakach kroplówek.
 6. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

§ 4

 1. Do uzyskania informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta ma prawo jedynie upoważniona przez pacjenta osoba.
 2. Informacji o stanie zdrowia udziela ordynator Oddziału bądź upoważniony przez niego lekarz.
 3. Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie lekarze w godzinach ustalonych przez ordynatora i podanych do ogólnej wiadomości.
 4. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
 5. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.

§ 5

W przypadku nie zastosowania się do obowiązującego regulaminu bądź uwag personelu medycznego, osoby odwiedzające mogą zostać poproszone o opuszczenie budynku Szpitala.

§ 6

Wszelkie życzenia, uwagi osób odwiedzających mogą być wpisywane do książki skarg i wniosków dostępnej na każdym oddziale, bądź bezpośrednio kierować do Pełnomocnika d/s Praw Pacjenta (informacje znajdują się na tablicach ogłoszeń).