Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Nowoczesny sprzęt dla ratowników

Umowy na przekazanie dotacji na zadania związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z marszałkiem województwa świętokrzyskiego oraz starostą staszowskim.

Środki z budżetu wojewody - łącznie 1.622.000 zł - zostaną wykorzystane na doposażenie dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w nowoczesny sprzęt podnoszący standard pracy. Dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach zostaną zakupione dwa ambulanse oraz sześć urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (ogółem za 1.172.000 zł), a dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – jeden ambulans (za 450.000 zł).

Zakupy te przyczynią się do podniesienia standardu prowadzenia przedmedycznych czynności ratunkowych. Nowoczesne, odpowiednio wyposażone karetki pogotowia dają gwarancję szybkiego dotarcia do osób potrzebujących pomocy. Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej to przenośne aparaty do wykonywania zautomatyzowanych ucisków klatki piersiowej, aby przywrócić krążenie u osób, u których nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Urządzenia te będą pomocne ratownikom medycznym podczas transportu pacjenta do szpitala, umożliwią także wykonanie w tym czasie innych czynności resuscytacyjnych.

Źródło: www.kielce.uw.gov.pl

  Nowoczesny sprzęt dla ratowników - 1
  Nowoczesny sprzęt dla ratowników - 2
  Nowoczesny sprzęt dla ratowników - 3
  Nowoczesny sprzęt dla ratowników - 4
  Nowoczesny sprzęt dla ratowników - 5
  Nowoczesny sprzęt dla ratowników - 6