Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Kolejną inwestycję rozpoczyna staszowski szpital

Kolejne modernizacje i nowe zadania realizowane są w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych. Na prawie 7,5 mln zł wyceniono realizowany obecnie projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim".

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania oraz rozwój systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim, poprzez zwiększenie efektywności świadczeń udzielanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Staszowie.

Projekt, o wartości 7 mln 468 tys. zł, uzyskał wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie dofinansowane będzie w kwocie: 5 mln 950 tys. zł, tj. 80% kosztów. Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano: modernizację i przebudowę SOR, w celu dostosowania pomieszczeń oddziału do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez wydzielenie obszarów: rejestracji i przyjęć, segregacji medycznej ze stanowiskiem dekontaminacji, resuscytacyjno-zabiegowego,  wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowym, przystosowanym do wykonywania zabiegów operacyjnych, obserwacji, konsultacji i zaplecza administracyjno-gospodarczego. Projekt zakłada również zakup nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia medycznego. Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstanie także pracownia rentgenowska. Ponadto wybudowana zostanie nowa winda towarowo-osobowa dla pacjentów SOR, transportowanych na oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa życia mieszkańców powiatu staszowskiego i okolic, poprzez stworzenie warunków dla podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, dzięki czemu większa liczba osób po przebytych wypadkach, będzie mogła wrócić do pełnej aktywności zawodowej. 

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl