Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Kolejna znacząca inwestycja w staszowskim szpitalu

Dla ciągłej poprawy jakości świadczonych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, realizowane są kolejne modernizacje i nowe zadania. Obecnie, znaczącą inwestycją jest realizacja projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”.

Projekt, o wartości 7 mln 468 tys. zł, uzyskał wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 9.1. - Infrastruktura ratownictwa medycznego. Umowę o dofinansowaniu zadania, w kwocie: 5 mln 950 tys. zł, tj. 80% kosztów, podpisano w dniu 3 września br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Ogólnym celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz rozwój systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim, poprzez zwiększenie efektywności świadczeń udzielanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Staszowie. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Modernizację i przebudowę SOR celem dostosowania pomieszczeń oddziału do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez wydzielenie obszarów: ▪ rejestracji i przyjęć, ▪ segregacji medycznej ze stanowiskiem dekontaminacji, ▪ resuscytacyjno - zabiegowego, ▪ wstępnej intensywnej terapii, ▪ terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowym, przystosowanym do wykonywania zabiegów operacyjnych, ▪ obserwacji, ▪ konsultacji, ▪ zaplecza administracyjno - gospodarczego.
  2. Zakup nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia medycznego, min.: ▪ aparatu RTG z ramieniem C, ▪ aparatu RTG, ▪ aparatów EKG z wózkami, ▪ aparatów do znieczulania, ▪ aparatów do ogrzewania płynów, ▪ aparatu USG, ▪ kardiomonitorów, ▪ ssaków elektrycznych, ▪ videolaryngoskopu, ▪ zestawów do szybkiego przetaczania leków, ▪ sprzętu endoskopowego.

Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstanie także pracownia rentgenowska. Ponadto wybudowana zostanie nowa winda towarowo-osobowa celem bezpośredniej komunikacji pionowej dla pacjentów SOR, transportowanych na oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne. Zapewnione będą również odpowiednie warunki do przemieszczania chorych i ofiar wypadków wymagających natychmiastowej i pilnej opieki, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa życia mieszkańców powiatu staszowskiego i okolic, poprzez stworzenie warunków dla podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, dzięki czemu większa liczba osób po przebytych wypadkach, będzie mogła wrócić do pełnej aktywności zawodowej.  

W minionych latach, w staszowskim szpitalu dokonano, nie tylko szeregu inwestycji dla podniesienia standardu oferowanych usług medycznych, ale także na rzecz zmniejszenia kosztów jego funkcjonowania, m.in. poprzez wykonanie termomodernizacji.

Tekst: Agnieszka Antonik i Anna Stawiarz
Foto: Jan Mazanka

Źródło: staszowski.eu

    Kolejna znacząca inwestycja w staszowskim szpitalu - 1